Provízie

Zo všetkých platieb za členstvo od používateľov, ktorých pre SuperFaktúru získate

Základné členstvo

0,98

za mesiac

Za úhradu Základného členstva získate províziu až do výšky  0,98 € za každý mesiac, o ktorý si užívateľ predĺži členstvo.

Prémiové členstvo

2,98

za mesiac

Za predĺženie Prémiového členstva môžete získať províziu až do výšky  2,98 €/mesiac

Výška vašej provízie závisí od počtu platiacich klientov, ktorých sa vám pre SuperFaktúru podarí získať. Stačí, aby si novoregistrovaný klient predĺžil členstvo aspoň o mesiac, vám sa automaticky zvýši počet platiacich klientov a už nikdy neklesne. Ani v prípade, ak niektorí z klientov prestanú SuperFaktúru používať.

Vaše provízie

2% 1-5 platiacich používateľov
10% 6-30 platiacich používateľov
15% 31-50 platiacich používateľov
20% 51 a viac platiacich používateľov

Vaša provízia sa vypočítava zo sumy, ktorú zaplatí používateľ SuperFaktúry za predĺženie členstva. Pozrite si aktuálny cenník.

Ukážkový prípad:

Používatelia zaregistrovaní cez nášho partnera v predchádzajúcom mesiaci urobili nasledovné predĺženia členstva (Affiliate partnerovi sa podarilo celkovo získať už 40 klientov, jeho provízia je teda 15%):

Základné členstvo:
7krát predĺženie o mesiac
2krát predĺženie o rok (10 platených mesiacov)

Prémiové členstvo:
3krát predĺženie o pol roka (5 platených mesiacov)

Provízia za tento mesiac spolu:
((7 x 4,90 €) + (2 x 49 €) + (3 x 74,50 €)) x 0,15 = 53,37 €